Zakres ubezpieczeń turystycznych – część II

W dzisiejszym tekście sprawdzamy ubezpieczenia turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę lub planujących wojaże po Polsce. Sprawdź, która polisa może przydać się Tobie.

Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych punktów w ofercie ubezpieczalni, uporządkujmy kwestie organizacyjne. Ten artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej odsłonie zostały omówione trzy produkty, odnoszące się głównie do dbałości o zdrowie i życie ubezpieczonego:

  • ubezpieczenie turystyczne kosztów leczenia (KL, koszty transport rannego i ratownictwa);
  • ubezpieczenie turystyczne assistance;·
  • ubezpieczenie dla turystów NNW.

W tej części zajmiemy się kolejnymi produktami ubezpieczeniowymi dotyczącymi: odpowiedzialności cywilnej, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, utrudnień w korzystaniu ze stoków narciarskich. Przyjrzymy się też ubezpieczeniom dla podróżujących samolotem oraz sprawdzimy, czy można ubezpieczyć koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmianę rezerwacji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla turysty

Osoba wybierająca się w podróż może zabezpieczyć się na wypadek sytuacji, w której ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Przykładem takiego zajścia może być porysowanie lakieru samochodu wózkiem podczas zakupów lub zbicie szyby podczas nieuważnej gry w piłkę w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Są to tak zwane szkody na mieniu. Ubezpieczenie OC może obejmować ochroną również szkody na osobie (uszkodzenie ciała, śmierć, pogorszenie stanu zdrowia). Górną granicę odpowiedzialności wyznacza określona w umowie suma gwarancyjna. Dla ubezpieczonego ważny jest również zakres ubezpieczenia. W praktyce wykupienie polisy turystycznej OC o wąskim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczenia może oznaczać konieczność pokrycia strat z własnej kieszeni. Cechą charakterystyczną tego typu produktów jest szeroki katalog wyłączeń (np. szkody wyrządzone bliskim, powstałe w efekcie przenoszenia choroby, powstałe w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, dokumentach). Warto na nie zwrócić uwagę na etapie podpisywania polisy. Z reguły ochroną nie są objęte kary administracyjne i grzywny.

Ubezpieczenie turystyczne bagażu

Dużą popularnością wśród osób podróżujących samolotem cieszy się ubezpieczenie bagażu. Mity na temat tego, co z naszymi walizkami wyrabiają ekipy pakujące przedmioty do luku bagażowego pod pokładem samolotu stymulują wyobraźnię (i ostrożność) podróżnych. Dodatkowy niepokój może wzbudzać wizja zgubienia bagażu przez przewoźnika i konieczność spędzenia pierwszych dni urlopu bez swoich rzeczy. Nic dziwnego, że podróżni odwiedzający agencje ubezpieczeniowe pytają właśnie o ten produkt. Zakres ubezpieczenia bagażu obejmuje zniszczenia, uszkodzenie lub utratę przewożonego mienia jedynie w ściśle określonych sytuacjach, podanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). Niektóre polisy obejmują ochroną okres, gdy bagaż nie znajdował się pod opieką właściciela, a był powierzony linii lotniczej lub do przechowalni. Innym rodzajem ubezpieczanego ryzyka jest opóźnienie dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Jest to opcja dodatkowa, która powinna być wskazana na polisie oddzielnie. Ubezpieczający odpowiada za szkodę do sumy ubezpieczenia, a ochroną mogą zostać objęte konkretne przedmioty zabierane w podróż, w tym: ubrania, kosmetyki, sprzęt elektroniczny, książki, wózki dziecięce, okulary itd.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i narciarskiego

W tradycyjnym zakresie ubezpieczenia bagażu znajdują się przedmioty najczęściej zabierane na lotnisko przez statystycznego Kowalskiego. Niektórzy turyści potrzebują poszerzenia polisy o dodatkowe rzeczy. Jeśli wiesz, że na miejscu będziesz korzystać ze swojego sprzętu sportowego, musisz go ubezpieczyć za pomocą innego produktu. Chodzi tu w szczególności o narzędzia niezbędne do uprawiania konkretnych dyscyplin sportu, np.: deska do kitesurfingu, rower, zestaw wędkarski, broń myśliwska, sprzęt do nurkowania, ekwipunek do jazdy konnej, narty z kijkami, butami i wiązaniami, deska snowboardu. Podobnie jak przy ubezpieczeniu bagażu, towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody (zgubienie, uszkodzenie, rabunek) sprzętu będące pod opieką właściciela, powierzonego przewoźnikowi lub do przechowalni. Dodatkowo można ubezpieczyć szkodę w postaci opóźnienia dostarczenia sprzętu przez przewoźnika.

Ubezpieczenie turystyczne: utrudnienia w korzystaniu z trasy narciarskiej

Skoro wspomnieliśmy o sporcie, to warto też przywołać inne ubezpieczenie adresowane do narciarzy. Wyjeżdżając do górskiego kurortu na wielkie szusowanie, możemy się ubezpieczyć na wypadek utrudnień na stoku spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Ubezpieczyciel wypłaci posiadaczom takiej polisy rekompensatę za brak możliwości korzystania z wyciągów i tras zjazdowych. W grę wchodzi także częściowy lub całościowy zwrot wydatków poniesionych na karnety. Ryzyka związane z utrudnieniami na stokach mogą zostać ujęte w ubezpieczeniu assistance, opisanym w pierwszej części artykułu.

Ubezpieczenia dla osób podróżujących samolotem

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują ludziom wybierającym skrzydlaty transport dodatkowe pakiety. Uwzględniają one odwołanie lub opóźnienie lotu (ochronę można nabyć na podstawie osobnej polisy lub w ramach assistance), a także wspomniane wyżej opóźnienie w dostarczeniu bagażu powierzonego przewoźnikowi. W obu przypadkach chodzi o konkretne opóźnienie (np. 6 h) względem rozkładu lotów. Poślizg w odlocie lub dostarczaniu bagażu może skutkować wydaniem pieniędzy na przybory toaletowe, artykuły spożywcze i ubrania – wydatki, które nie miałby miejsca, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem. Osoba mająca wykupione to ubezpieczenie może ubiegać się o zwrot tych kosztów.

Ubezpieczenia turystyczne pokrywające koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji oraz przerwania podróży

Planując wojaże, możemy również zabezpieczyć się na wypadek anulowania imprezy turystycznej. Odwołanie wyjazdu przez ubezpieczonego może być następstwem różnych przyczyn, np. śmierć bliskiego krewnego, nieszczęśliwy wypadek, utrata zatrudnienia, zgubienie dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, otrzymanie wezwania do sądu przypadającego na czas eskapady, szkoda na mieniu lub nagła choroba samego ubezpieczonego. Ubezpieczyciel określa w o.w.u. zestaw powodów dających prawo do ubiegania się o odszkodowanie w razie podjęcia decyzji o pozostaniu w domu. Każda z przyczyn ma podany okres wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia, liczony do daty planowanego wyjazdu. Ubezpieczeniu mogą podlegać też koszty zmiany rezerwacji lub konieczność zakupu nowego biletu w celu kontynuowania podróży. Zdarzeniem argumentującym wypłatę odszkodowania z tego tytułu może być np. spóźnienie ubezpieczonego na samolot z powodu wypadku komunikacyjnego lub opóźnienie środka transportu komunikacji miejskiej, którym podróżnik miał dotrzeć na lotnisko. Ubezpieczyć można się także na wypadek konieczności skrócenia urlopu i szybszego powrotu do domu z powodu śmierci, hospitalizacji bliskiego krewnego lub szkody na mieniu ubezpieczonego pociągającej za sobą konieczność podjęcia czynności administracyjnych w celu jej zabezpieczenia. W razie zaistnienia którejś z tych okoliczności ubezpieczalnia może zwrócić koszty planowanego uprzednio biletu powrotnego oraz opłacone koszty reszty wyjazdu – nocleg, wyżywienie, wycieczki dodatkowe, które nie zostaną wykorzystane z uwagi na przymusowe skrócenie wyprawy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry